Bàn chải Ngọc Thành - Bàn chải gỗ thân thiện với môi trường

THÔNG TIN

Trục cước (rulo cước) trong máy vệ sinh nông sản

Chổi quét Ngọc Thành trong máy rửa nông sản

Cơ sở sản xuất bàn chải Ngọc Thành chuyên gia công, sản xuất các loại chổi quét, chổi vệ... read more

Trục cước (rulo cước) trong máy vệ sinh nông sản

Chổi cước trong máy chà rửa nông sản

Tự động hóa sản xuất nông nghiệp bằng cách sử dụng máy móc công nghiệp thay thế sức lao... read more

Sợi cước PP trong bàn chải gỗ Ngọc Thành

Sợi cước sử dụng để làm bàn chải Ngọc Thành

Chúng ta thường nghe nói đến các loại nhựa, với đủ loại tên và nhiều thông tin thổi phồng... read more

Cốt làm bằng gỗ của bàn chải Ngọc Thành

Gỗ làm cốt bàn chải Ngọc Thành

Gỗ Tràm hay còn gọi là Tràm bông vàng, một số người còn gọi là Keo lá tràm. Gỗ... read more